Vad vi gör

Vi kan hjälpa dig med allt som rör

FIRMA-/BOLAGSBILDNING

REDOVISNING

MOMS

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING

DEKLARATION, företagets och din privata

SKATTER, bolagets och privata. Vi kan också hjälpa dig med frågor som rör din svenska skatt i relation till utländska inkomster. Just här finns anledning påpeka att kunskaperna inom olika länders myndigheter om mellanstatliga regler är bristfällig, även inom de svenska myndigheterna.

UTLÄNDSKA ARTISTERS SKATT I SVERIGE

Under var och en av dessa rubriker skulle vi kunna ägna många sidor åt att beskriva vad som ingår och vilka regler som gäller. Men det tänker vi inte göra. Om du själv vill sätta dig in i något ämne rekommenderar vi Björn Lundéns utmärkta skrifter. Dem finner du under www.blinfo.se (nej, vi har inte provision). Dessa uppdateras dessutom kontinuerligt vilket vi inte har tid med och, för övrigt, varför lägga möda på något som någon annan gör bättre. Och någon skulle ju behöva betala för vårt dubbelarbete, gissa vem.

Det finns flera anledningar till varför man anlitar någon annan; man har inte tid, man saknar kunskapen, även om man har både tiden och kunskapen tycker man det är så tråkigt att det suger musten ur en.
 

Vare sig du behöver hjälp i ett specifikt ärende eller hela redovisningen är du hjärtligt välkommen!